Igualdade Galiza – Páxina da Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia. (en galego)

Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de
xénero
. (en galego)

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. (en castelán)

Servizo Galego de Igualdade – Nesta páxina atoparás todos os datos referidos á violencia contra as mulleres en Galicia. Este organismo autónomo está adscrito á Secretaría Xeral de Igualdade e o seu obxectivo é promover a igualdade de dereitos e a non discriminación entre homes e mulleres, a participación e integración da muller na vida social, cultural, económica e política de Galicia. (en galego)


Violencia de Xénero – Páxina sobre a violencia de xénero da Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia, é o departamento do goberno galego que se ocupa deste tema. (en galego)

Violencia – Instituto de la Mujer – Páxina do Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, o Instituto de la Mujer é o departamento do goberno estatal que se ocupa deste tema. (en castelán)

Xuventude.net – Portal do goberno para a xuventude de Galicia, o portal para ti. (en galego)

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA