Nas XX Xornadas de Lingua e Literatura en Santiago de Compostela organizadas pola CIG e a ASPG tiven a oportunidade de ir escoitar a conferencia de Amador Loureiro, “A lingua, da rede á aula e da aula á rede”.
Pareceume que realizou unha boa compilación de recursos, útil para a maioría do profesorado e moi completa e variada se temos en conta o escaso tempo co que contaba.
Esta é a presentación que utilizou.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA