Ourizo cacho na man de Séchu Sende.
 
 
42. Cal é a historia? 
43. Como interpretas as 3 últimas liñas do texto?
44. O autor, sen nos desvelar o segredo de onde está, leva a cabo unha descrición polo miúdo da praia e os seus elementos. Elabora un posible guión de ideas para ter chegado a esa descrición.
45. No texto lemos:
“Imaxinade, pois, ducias de ourizos cacho saíndo dos prados entre o anís e o loureiro, entre as canas e a herba, entre os fieitos e as silvas con amoras.”
Describe que percepcións sensoriais che transmiten estas poucas palabras.  
 
46. Elabora o esquema dunha descrición dun lugar. Agora troca coa túa compañeira ou compañeiro o esquema e elabora unha descrición respectando o esquema que che pasou. Logo leredes os resultados en alto e os valoraredes tendo en conta a precisión léxica e a expresión.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA