96. Neste texto utilízanse dous rexistros de lingua claramente diferenciados. Cales son? Para que se emprega cada un? 

97. Localiza a través de que elementos o autor utiliza o humor e consegue provocar o riso. 

98. No vocabulario do relato podemos atopar léxico específico dun campo do saber. De cal? Que é un tecnicismo? Cales atopas no texto? Indica o seu significado.

99. Cres que as categorías que establece o relato se corresponden con actitudes reais na mocidade galega actual? Trátase de actitudes coherentes ou contraditorias? Xustifica a túa resposta.

100. Imos ver que imaxe de actitude lingüística proxecta cada un de nós. Partindo da listaxe do alumnado da aula, cada persoa vai ir adxudicándolle a cada compañeiro ou compañeira unha das categorías do estudo para ver que categoría cremos que predomina na aula. O resultado é positivo ou negativo cara ao galego? 

101. Agora trátase de que ti avalíes a túa propia actitude. Identifícaste con algunha das categorías do estudo? Existe diferenza entre a clasificación que ti mesmo e aplicas e a que che aplicou o resto da aula? En caso afirmativo, a que cres que pode ser debido iso?

102. Se non tes claro aínda como che vai coa lingua ou se cres que xa estás de volta da lingua tamén deberías ler a obra de Séchu Sende Guía sexual da sociolingüística porque sempre está ben saber diso de como se introducen as linguas.

103. Realizade unha adaptación en vídeo desta historia, é moi importante que traballades ben a interpretación dos diferentes rexistros lingüísticos.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA