O soño de Dalí (1927)125. Falas en soños? Coñeces a alguén que o faga? Por que cres que a xente lle presta tanta atención ao que din os demais mentres dormen? Por que nos consideramos vulnerables se falamos en soños?


126. Investiga quen foi Freud e que relación ten esta personaxe cos soños.
127. Investiga quen foron os surrealistas e que concepción tiñan eles dos soños.

128. Escribe unha historia na que se parta do que alguén di mentres dorme.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA