Fotografía de Tomás Fano en Flickr.

172. Cal é a mensaxe deste texto?

173. Que papel lles outorga o autor aos medios de comunicación neste relato?

174. Cres que na vida moderna estamos desenvolvendo hábitos de lecer que alienan o individuo? Argumenta a túa resposta con exemplos.

175. Ti es dos que sabe o que ten que facer ou precisas alguén que cho diga? Xustifica a túa resposta.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA