Home-Muller, obra de Vidal Maiquez.

235. Neste relato Séchu Sende volve xogar coa alteración dos planos temporais. Explica como o fai.

236. Que resultados estéticos consegue o autor con eses xogos temporais?

237. Existe unha comunicación real entre ese home e esa muller que se atopan nun punto do espazo? Xustifica a túa resposta.
238. Sabes que idade poden ter os protagonistas? E que relación pode existir entre eles? Especula sobre diferentes posibilidades.

239. A muller e o home continúan o seu camiño pero ao día seguinte lembran vagamente esa persoa coa que se cruzaron. Continúa ti a historia.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA