240. Cal é o significado xeral do texto?


241. Le estas palabras do texto:
“Aprendín moi cedo que son única, que ningunha outra palabra pode substituírme, como nos pasa a todas as palabras do mundo.”
a) Concordas con esta afirmación?
b) Cres que se refire a unha substitución de palabras entre diferentes idiomas ou dentro do mesmo idioma?
c) Se se trata dunha substitución dentro do mesmo idioma, daquela que función desempeñan os sinónimos?

242. No texto establécense dous tipos de palabras alleas, os préstamos e os castelanismos, en que se diferencian? Cal é papel de cada un deles dentro da nosa lingua?

243. Sinala cal foi a estratexia de invasión dos castelanismos no seo da sociedade (clases sociais, ámbitos profesionais, localización xeográfica…).
244. Cal é actitude final? É positiva ou negativa? Onde reside o segredo para impedir a invasión dos castelanismos?

245. Realizade unha adaptación en vídeo desta historia.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA