232. O texto ensínanos como a lingua galega, simbolizada no conto co álbum de fotos, vale máis que calquera ben material, xa que é un vínculo co noso pasado.
233. Observa esta liña do tempo da vida de Séchu Sende realizada por Ana Moreiras.

Agora leva a unha liña do tempo o álbum de fotos que ti herdas da túa familia.
Logo podedes colgar na rede as vosas liñas do tempo e comprobar como, aínda que coincidiredes en moitos sucesos, tamén cada unha vai ser diferente pola propia historia familiar. Haberá quen saiba de moitos anos atrás e haberá quen só coñeza os feitos máis recentes como lle acontece a moitos rapaces e rapazas adoptados, trátase de que a liña de cada un conteña os seus momentos e lugares importantes.

234. Realizade colaborativamente unha historia en imaxes do voso concello a través dos seus veciños, para iso recompilade fotografías das vosas familias e de festas e reunións colectivas, logo podedes situalas nunha liña do tempo ou montalas en vídeo por orde cronolóxica. Logo podedes comentar como ademais de cambiar a fisionomía das persoas tamén foi mudando o hábitat por influencia da acción humana.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA