Alguén sabe cales son os novos valores do sistema de ensinanza non universitaria na Comunidade Autónoma de Galicia? 
Se non o sabe, non se preocupe, a Xunta acaba de adxudicar unha “campaña informativa” para que o saibamos polo módico prezo de tan só 950.000 euros!!!
Non quero nin pensar a de cousas que se poderían facer nos centros con eses cartos!

Reproduzo de seguido o publicado no DOG.
Diario Oficial de Galicia
mércores, 17 de novembro de 2010


VI. ANUNCIOSNúmero do Dog:

221Páxina do Dog:

18.765Data da Disposición:

21 de outubro de 2010Sección:

VI. ANUNCIOS. DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICAOrganismo:

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZARango:

ResoluciónTítulo:

Resolución do 21 de outubro de 2010, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se fai pública a adxudicación dun contrato administrativo.

Resolución do 21 de outubro de 2010, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se fai pública a adxudicación dun contrato administrativo.
En cumprimento do disposto no artigo 138º.2 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, faise pública a adxudicación do seguinte contrato:
Servizo para a elaboración da campaña informativa de divulgación dos novos valores do sistema de ensinanza non universitaria na Comunidade Autónoma de Galicia:

Lote 1: creatividade, produción e accións especiais.
Lote 2: estratexia, planificación de medios e execución da publicidade.
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Secretaría Xeral de Medios.
b) Dependencia que tramita o expediente: Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Xestión de Medios Audiovisuais.

c) Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia nº 148, do 4 de agosto de 2010.
2. Orzamento base de licitación: 950.000 euros (IVE incluído).
-Lote 1: 200.000 euros (IVE incluído).
-Lote 2: 750.000 euros (IVE incluído).
3. Adxudicación lote 1.
a) Data: 14 de outubro de 2010.

b) Contratista: Grupo BAP & CONDE, S.A.
c) Importe da adxudicación: 194.989 euros (IVE incluído).
4. Adxudicación lote 2.
d) Data: 14 de outubro de 2010.
e) Contratista: Grupo BAP & CONDE, S.A.
f) Importe da adxudicación: 750.000 euros (IVE incluído).


Santiago de Compostela, 21 de outubro de 2010.

Alfonso Cabaleiro Durán
Secretario xeral de Medios

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA