Clasifica morfoloxicamente: 


– preposicións e locucións prepositivas
– conxuncións e locucións conxuntivas (indicando tipo e subtipo)
– demostrativos
– posesivos
– substantivos (indicando tamén a clasificación semántica)
– adxectivos (indicando o grao)
– contraccións de preposicións con pronomes e determinantes (p.ex. dunha, destes, etc.)

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA