acredor

adebedar

alugar

alugueiro

asinar

banca

banco

banqueiro

busca de emprego

contía

contrato

contrato laboral

convenio colectivo

crebafolgas

desafiuzamento

desafiuzar

descanso

despedimento

empregado

entidade financeira

euríbor

financiamento

garantir

hipoteca

imposto

indefinido

indemnización

investir

mercado interbancario

orde de desafiuzamento

pagamento

patronal

poxa

prácticas

profesional

rendible

salario

sindicato

soldo

vacacións

venda

xefa

xornada

xuro

2 COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA