Entroido Viana do Bolo 2009_0098.JPG
Máscara do Entroido de Viana do Bolo
Como é moita a materia desta avaliación, non haberá deberes específicos para o Entroido.
Se o desexades podedes ir avanzando na preparación das preguntas de teoría relativas ao bloque Lingua e sociedade.
Feliz Entroido!
______
Preguntas do bloque Lingua e sociedade:
– Sinala as etapas e subetapas da historia da lingua galega coa datación correspondente. (p. 24) (O termo subetapas fai referencia ás subdivisións que podemos establecer dentro do séc. XX)

Sinala as 4 etapas da evolución da escrita do galego dende o século XIX coa datación correspondente. (pp. 76-79)

O substrato prerromano e os superestratos xermánico e árabe. (pp. 25-26, 42-43)

O galego na Idade Media. (pp. 27-29, 46)

O galego nos Séculos Escuros (pp. 30-31, 46-47)

O galego no Rexurdimento, o galego popularizante (pp. 60-63, 77-78)

O galego no primeiro terzo do séc. XX, o galego diferencialista (1900-1936). (pp. 63-64, 78-79)

O galego da Guerra Civil e da posguerra, o galego protoestándar (1936-1975). (pp. 64, 79-80)

O galego na democracia, o galego estándar (1975-hoxe). (pp. 64-65, 80)

Indica os 4 tipos de variedades que podemos atopar no interior das linguas e os criterios de variación que as orixinan. (pp. 94-97)

Que é unha lingua natural? Que é unha lingua artificial? Que é unha lingua franca? Que é un pidgin? Que é un crioulo? (p. 110)

Que son linguas por distancia? Que son linguas por elaboración? (p. 111)

Que é unha familia lingüística? Cales son as linguas románicas? Que familias lingüísticas proceden do indoeuropeo? (p. 112 e Galipedia)

Cales son as cinco linguas máis faladas no planeta? Cantos millóns de persoas falan o portugués? Con cantos millóns de persoas se pode comunicar un galego? (Galipedia)

Explica a diferenza entre lingua minorizada e lingua minoritaria aplicándoo ao caso galego. (p. 114)

Sinala as sete linguas oficiais que atopamos na Península Ibérica. (p. 126-127, 164)

Que lexislación autonómica, estatal e europea recolle a protección do galego? (pp. 127-128, 146-149)

Analiza os sistemas de normalización no ensino en Galicia, País Vasco e Cataluña e os seus resultados. (pp. 128-129, 148)

Que territorios abrangue o dominio lingüístico galego? (pp. 143-145)

Cales son os oito estados que teñen como lingua oficial o portugués? (p. 163)

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA