As nubes de palabras son unha forma diferente de traballar os campos semánticos.
Requiren:
– A delimitación do tema ou campo semántico da nube.
– A procura no dicionario de todos os termos.
– A detección dos elementos máis importantes non coincidentes co castelán.
– A xerarquización dos diferentes elementos léxicos.
– O desenvolvemento de destrezas dixitais (aprender a usar as aplicacións que as xeran, modificar o tamaño de imaxes, desenvolverse na comunicación por correo electrónico, etc.).
– O desenvolvemento da sensibilidade artística na escolla de formas e cores da nube de palabras.
Velaquí algúns exemplos:SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA