4A

1 – aproba a materia

2 – suspende a materia

3 – aproba a materia

4 – ten que presentarse o xoves coa 1ª e a 3ª avaliacións

5 – aproba a materia

6 – baixa

7 – ten que presentarse o xoves coa 2ª e a 3ª avaliacións

8 – ten que presentarse o xoves coa 1ª e a 3ª avaliacións

9 – aproba a materia

10 – aproba a materia

11 – ten que presentarse o xoves coa 2ª e a 3ª avaliacións

12 – ten que presentarse o xoves coa 1ª e a 2ª avaliacións

13 – aproba a materia

14 – suspende a materia

15 – ten que presentarse o xoves coa 2ª e a 3ª avaliacións

16 – suspende a materia

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA