• Analiza morfoloxicamente as seguintes palabras xustificando os seus elementos.
 • Clasifica a palabra segundo a súa estrutura mórfica.
 • No caso dos substantivos, realiza tamén a súa análise semántica.


 1. amiguiño
 2. arbitrarios
 3. bondade
 4. branquear
 5. brevidade
 6. brillante
 7. capacidade
 8. creada
 9. diamante
 10. divindade
 11. ilóxicas
 12. inxusto
 13. notoriedade
 14. novidade
 15. pianista
 16. preescolar
 17. prehistoria
 18. premer
 19. prever
 20. realidade
 21. representación
 22. seriedade
 23. soidade
 24. solidariedade
 25. zambiano

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA