Completa a numeración e o texto cando sexa preciso.
5. LÍRICA AMOROSA
5.1. AS CANTIGAS DE AMIGO
DEFINICIÓN: xxx.
CARACTERÍSTICAS
A voz feminina: xxx.
Orixe: xxx.
Marca xenérica: xxx.
Interlocutores:
TIPOS SEGUNDO O SEU TEMA
xxx ou barcarolas: teñen como escenario o mar co que ás veces conversa a protagonista.
xxx: o escenario é un lugar de culto (xxx, capela ou xxx) onde vai a amiga a reunirse co amigo.
xxx ou xxx: teñen lugar ao amencer.
RECURSOS FORMAIS
Débense a:
Finalidade: son utilizados para xxx.
Paralelismo: xxx.
Leixaprén: xxx.
Refrán: xxx.
5.2. AS CANTIGAS DE AMOR
DEFINICIÓN: xxx.
CARACTERÍSTICAS
Orixe: xxx.
A dama ou senhor: xxx.
O amante: xxx.
Destinatario: pode ser a xxx, os xxx, Deus ou xxx.
TEMAS:
O eloxio da dama: xxx.
O xxx.
A xxx: xxx.
A xxx de amor: provoca xxx ou mesmo a xxx por amor.
TIPOS SEGUNDO A SÚA FORMA
Cantigas de xxx: xxx.
Cantigas de xxx: non teñen refrán, achéganse máis á cançó provenzal.
RECURSOS FORMAIS
Dobre: xxx.
xxx: xxx.
Fiinda: xxx.
xxx: xxx.
6. LÍRICA SATÍRICA
6.1. CANTIGAS DE ESCARNIO
6.2. CANTIGAS DE MALDICIR
6.3. TIPOS DE SÁTIRA
Política: xxx.
xxx: ridiculízanse diferentes clases sociais, sobre todo os infanzóns.
De costumes: xxx.
xxx: xxx.
De temática sexual: xxx.
xxx: xxx.
6.4. RECURSOS FORMAIS
Seguen os modelos das cantigas xxx.
Dous recursos propios  da temática satírica: a xxx e o xxx.
Léxico moi xxx e xxx a través do que podemos coñecer como vivían na época.
7. LÍRICA RELIXIOSA
CANTIGAS DE SANTA MARÍA
DEFINICIÓN: son xxx en honra xxx que relatan xxx realizados pola Virxe.
AUTORÍA: foron escritas xxx.
TIPOS SEGUNDO A ESTRUTURA
Cantigas xxx: xxx.
Cantigas líricas: xxx.


C – A PROSA
1. TIPOS DE PROSA
1.1. xxx: xxx.
1.2. Prosa non narrativa: xxx.
2. PROSA DE FICCIÓN
2.1. TIPOS SEGUNDO A SÚA TEMÁTICA
2.1.1. Ciclo xxx: xxx.
2.1.2. Ciclo xxx, xxx ou xxx: xxx.
2.1.3. xxx: narración dos milagres de Apóstolo Santiago, é a versión en galego dunha obra latina.
2.2. PROSA NON NARRATIVA
2.2.1. Prosa xxx: conxunto de narracións históricas onde podemos sinalar xxx e xxx.
2.2.2. Prosa xxx e xxx: ordenanzas municipais, regulamento de gremios e tratados de medicina e albeitaría.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA