COMENTARIO DE CANTIGA MEDIEVAL  

BLOQUE I – Texto medieval 
1. Localización do texto como un produto lingüístico da Idade Media. 

BLOQUE II – Texto literario
2. A súa condición como texto literario. 
3. Identificación como texto lírico e dentro da lírica xustificar se é un exemplo de lírica amatoria ou burlesca. 
BLOQUE III – Análise do contido 
4. Análise do contido de cada cobra. 
5. Voz lírica. 
6. Caracterización das personaxes.

7. Interlocutores.
8. Espazos.
9. Dedución do xénero a partir do contido mediante a localización das súas características propias.
10. Especificidades dese xénero e posible determinación do subxénero. 
BLOQUE IV – Análise da forma
11. Disposición estrutural en cobras e versos e clasificación atendendo a ela.
12. Presenza do paralelismo, xustificación do recurso e presenza de diferentes tipos.
13. Outros recursos estilísticos propios da época.

BLOQUE V – Conclusión

14. Outras cuestións como posible localización temporal, xeográfica ou persoal.
15. Conclusión valorativa sobre este tipo de produción literaria.


SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA