1 – Vai á nosa páxina de Facebook e en comentarios escribe o nome de 3 linguas europeas vivas que non sinalasen antes as túas compañeiras e compañeiros.
De cada unha delas indica:
– O número de falantes.
– A súa situación legal.
– A fonte e o ano do dato (con link se é dixital).

*Os vosos comentarios deixádeos na intervención dedicada ás linguas europeas, non como comentario xeral á páxina.

Para superar satisfactoriamente a actividade deberán estar ben os seguintes aspectos:

  1. A resposta deberá estar entregada en prazo (antes do día 29) na nosa páxina de Facebook. 
  2. A denominación da lingua e dos topónimos debe ser correcta en galego e non pode estar repetida porque a elixise alguén con anterioridade.
  3. Ser correctos os datos da situación legal.
  4. Dada a súa brevidade, a resposta non poderá conter incorreccións lingüísticas.

*Non se consideran correctas aquelas respostas onde na situación legal só se indica oficial/non oficial cando a lingua en cuestión presenta diferentes condicións nos diversos territorios.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA