Viñeta de Luis Davila.

CONTRATO DE TRABALLO EN PRÁCTICAS

Páxina 1

Páxina 2


Páxina 3

Páxina 4

Páxinas 5 a 10: conteñen as distintas cláusulas específicas.

Páxina 11

*Algúns dos datos requiridos nas respostas non están contidos no documento e deberán buscarse noutras fontes de información.


1. Este contrato ten 7 partes, completa o esquema:

  1. Tipo de contrato

  2. Datos da conta de cotización


  3. Cláusulas


2. Que significan CIF, NIF e NIE? Que nome reciben este tipo de palabras?

3. Que é a razón social dunha empresa? E o seu enderezo social?

4. O contrato esténdese por triplicado. Indica para quen é cada un dos tres exemplares.

5. Que significa que o/a traballador/a “reúne os requisitos esixidos para a celebración do presente contrato”?

6. Cal é a diferenza entre a xornada de traballo a tempo completo e a tempo parcial?

7. Que é a retribucióntotal?

8. Que significa que a empresa á finalización do contrato estea obrigada a expedir un certificado? Que significa expedir? Que é un certificado? Que se ten que facer constar nese certificado? Ten algunha vantaxe para o/a traballador/a?

9. Que é a vixencia do contrato?

10. Quen ten que asinar o contrato? Onde se asina?

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA