Imaxe de Estudo pratico.

Analiza as seguintes formas verbais. Para iso indica:
– os seus morfemas
– o tipo de morfema en cada caso
– o tipo de palabra segundo a súa estrutura mórfica
– a categoría gramatical da palabra

protestaron
bocexou
sinala
bebín
riron
comprenderedes
lerdes
para
negaran
partide
bebemos
collo
mergullemos
corrixa
aprobásedes
quererías
salientabades
amares
canta
pararamos
acendesen
calade
andamos
escollerías
acadabamos

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA