ADVERBIOS DE AFIRMACIÓN

abofé
así mesmo
de certo
si
tamén
xaora

ADVERBIOS DE CANTIDADE E PRECISIÓN

a medias
abondo
algo
apenas
bastante
ben
canto
case, casemente
dabondo
de máis
de menos
de sobra
de todo, de vez
demasiado
logo
máis
malamente
medio
menos
mesmamente
mesmo
moi
moito
nada
por aí
pouco

soamente
talmente
tan
tanto
xustamente
xusto

ADVERBIOS DE DÚBIDA

acaso
ao mellor
disque
poida que
quizabes
quizais
se cadra
se callar
seica
talvez

ADVERBIOS DE LUGAR

á beira
a carón
a contramán
a rente(s)
abaixo
acá
acó
acolá
adiante

alá
alén
algures
alí
aló
ao lado
ao pé
ao redor
aquén
aquí
arredor
arriba
atrás
avante
cerca
debaixo
dentro
derredor
derriba
detrás
diante
embaixo
en fronte
encima
enriba
fóra
lonxe
ningures
onde
preto
u?
velaí
velaquí
xalundes

ADVERBIOS DE MODO

a correr
a dereitas
a eito
a escape
a feito
á fin
á mantenta
á présa
a propósito
a treo
adrede
amodo
ao cabo
ao chou
ao dereito
ao fin
ao xeito
ás présas
ás toas
asemade
así
ben
como
de balde
de face
de golpe
de pronto
de propósito
de repente
de socate
de socato
de súpeto
devagar
en balde
engorde
gratis
mal
mellor
paseniño
peor
secasí
Adverbios en –mente. Os adverbios de modo constitúen unha serie aberta.

ADVERBIOS DE NEGACIÓN

nin
non
non xa
sequera
tampouco

ADVERBIOS DE TEMPO

a cada canto
a cada pouco
a deshora
a destempo
a diario
a miúdo
a tempo
acotío
agora
aínda
antano
antes
antes de antonte
antonte
ao outro día
ao pouco
ao raro
aos poucos
arestora
arreo
ás veces
asemade
atrás
axiña
cando
cedo
cerca
daquela
de alí a pouco
de aquí a pouco
de camiño
de cando en cando
de cando en vez
de momento
de raro en raro
de tempo en tempo
de vez en cando
decontado
decontino
decote
decotío
deica pouco
deica un pouco
deseguida
deseguido
despois
detrás
diante
en diante
en tempo
endexamais
endoutro día
enseguida
entón
entrementres
hogano
hoxe
hoxe en día
inda
logo
mañá
mentres
namentres
noutrora
nunca
o outro antonte
onte
outrora
para o outro día
pasadomañá
por veces
pouco a pouco
pouco e pouco
preto
pronto
seguido
sempre
tarde
trasantonte
xa
xacando
xamais

*Tomado de Normativa oficial do galego.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA