Data da proba: mércores 19 de outubro de 2016

Materia:

 1. Que é o alfabeto? Cales son as letras do alfabeto galego. Indica cinco letras que coñezas que non pertenzan ao alfabeto galego pero que si usamos en palabras tomadas doutros idiomas.

 2. Que é unha letra? Soletrea palabras dadas escribindo o nome de cada letra. Que é un dígrafo? Cales son os dígrafos do galego?

 3. Indica os cinco elementos do acto comunicativo en situacións de comunicación dadas.

 4. Que é un enunciado? Indica nun conxunto de secuencias lingüísticas cales son enunciados e cales non.

 5. Explica os seis tipos de enunciados segundo a intención comunicativa.

 6. Indica nun conxunto de enunciados o seu tipo segundo a intención comunicativa.

 7. Que é unha palabra? Que é unha frase? Que é unha oración? Que é un parágrafo? Que é un texto?

 8. Indica nun conxunto de textos se son literarios ou non.

 9. Que tres xéneros literarios podemos diferenciar? Indica características do texto narrativo. Indica características do texto dramático. Indica características do texto lírico.

 10. Léxico: o corpo (menos os exercicios de fraseoloxía da man), o instituto, os animais, ONG (organización non gobernamental), abolir, desenvolver, desenvolvemento (desenvolvemento industrial, económico, etc.), países en vías de desenvolvemento, desenrolar.

Formas en que se pode preguntar o léxico:

 • Dada unha definición dar a palabra correcta.

 • Dada unha palabra, escribir un sinónimo ou un antónimo.

 • Escribir unha oración cunha palabra dada.

 • Escribir un campo semántico.

 • Escribir un texto no que se inclúan unhas palabras dadas.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA