2Data da proba: mércores 9 de novembro de 2016

Materia:

 1. Que é o alfabeto? Cales son as letras do alfabeto galego. Indica cinco letras que coñezas que non pertenzan ao alfabeto galego pero que si usamos en palabras tomadas doutros idiomas.

 2. Que é unha letra? Soletrea palabras dadas escribindo o nome de cada letra. Que é un dígrafo? Cales son os dígrafos do galego?

 3. Indica os cinco elementos do acto comunicativo en situacións de comunicación dadas.

 4. Que é un enunciado? Indica nun conxunto de secuencias lingüísticas cales son enunciados e cales non.

 5. Indica nun conxunto de enunciados o seu tipo segundo a intención comunicativa.

 6. Divide palabras en sílabas, subliña a sílaba tónica, indica a presenza de hiatos e ditongos e finalmente clasifica cada palabras segundo a acentuación en aguda, grave ou esdrúxula.

 7. Acentúa un texto dado.

 8. Identifica mediante determinantes ou adxectivos o xénero dos substantivos.

 9. Crea estruturas comparativas.

 10. Léxico: o corpo, o instituto, os animais, os oficios e as profesións, ONG (organización non gobernamental), abolir, desenvolver, desenvolvemento (desenvolvemento industrial, económico, etc.), países en vías de desenvolvemento, desenrolar.

Formas en que se pode preguntar o léxico:

 • Dada unha definición dar a palabra correcta.

 • Dada unha palabra, escribir un sinónimo ou un antónimo.

 • Completar un texto coas palabras que falten.

 • Escribir unha oración cunha palabra dada.

 • Escribir un campo semántico.

 • Escribir un texto no que se inclúan unhas palabras dadas.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA