• Agora mira esta infografía na que se amosan as mortes por terrorismo en 2017 en Europa e en África:

  • Cres que mudou a túa perspectiva sobre o número de mortes por terrorismo en Europa?
  • En caso afirmativo, en que mudou?
  • Que pensas agora?