Porque ás veces tamén precisamos saír do dixital (para os vosos dispositivos recoméndovos Additio App que inclúe versión en galego) comparto a axenda que fixen para este curso académico, nela podedes atopar os seguintes documentos:

 1. Horario semanal
 2. Calendario curso completo coas conmemoracións anuais
 3. Calendario ollada rápida
 4. Notas ollada rápida
 5. Táboa de proxectos trimestrais
 6. Gráfica de bosquexo de proxecto
 7. Táboa de proxecto para editar
 8. Táboas de proxecto para cada trimestre
 9. Táboa mensual con distribución semana a semana de tarefas de proxecto
 10. Calendarios trimestrais con conmemoracións
 11. Planificador semanal
 12. Axenda semanal
 13. Táboa para reunións
 14. Táboa de datos do alumnado da titoría
 15. Orla de grupo de alumnado
 16. Táboa de entrevista da titoría
 17. Táboa de aniversarios da titoría
 18. Táboa Xunta de Avaliación
 19. Ficha de alumnado
 20. Táboa de faltas para cada trimestre
 21. Táboa de avaliación de rexistro de traballo de aula
 22. Táboa de avaliación de rexistro de lingua oral, lingua escrita, lectura e traballos.
 23. Lista de tarefas para xa
 24. Lista de tarefas para algún día
 25. Lista de boas ideas para o futuro
 26. Lista de malas prácticas para non repetir
 27. Táboa para ordenar asuntos
 28. Folla para apuntamentos

Axenda A Profa 17-18

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA