Relación total de exercicios:

Ortografía e puntuación

Páxs. 88-89 (todos / o exercicio nº2 facédeo en parellas ou tríos segundo o grupo sexa de 3 ou 4 membros)

Páx. 97 (8)

Páxs. 108-109 (todos)

Páxs. 126-127 (todos)

Páxs. 146-147 (todos)

Páxs. 164-165 (todos)

Páxs. 182-183 (todos)

Léxico

Páx. 39 (10)

Páxs. 122-123 (todos)

Páxs. 140-141 (todos)

O exercicio nº3 realizarase seguindo estas indicacións:

  • Cada persoa individualmente deberá recoller no seu caderno argumentos para defender a idea que lle toca e atacar as outras dúas ideas
  • Os grupos distribuiranse do seguinte xeito: grupos 1 e 2 teñen que defender O uso dos medios non motorizados, grupos 3 e 4 teñen que defender a utilización do transporte público, e os grupos 5 e 6 teñen que defender o emprego do automóbil particular.
  • O día do debate escollerase ao chou unha persoa de cada unha das tres temáticas para defender esa idea.

O exercicio nº6 tense que facer en parellas.

Fixádevos que no exercicio 7 ademais de poñer dous significados por palabra hai que inventar unha oración por cada dingiii

Páxs. 160-161 (todos)

O exercicio 1 faise individual.

Páxs. 176-177 (todos)

Continuará…

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA