Realiza as actividades desta unidade ao longo da semana do 16 de abril e do 23 de abril.

Na semana do 16 de abril deberás entregar todas as actividades menos as seguintes:

  • Reconstruíndo a portada (non se fai)
  • Estrutúra sintáctica (faise na semana do 23 de abril)
  • Reportaxe (faise na semana do 23 de abril)
  • Vídeo noticias (faise na semana do 23 de abril)
  • Radio (faise na semana do 23 de abril)

Forma de entrega:

Captura as pantallas das actividades resoltas ou sácalles unha fotografía e envía todos os arquivos a pilarponte@iespobra.com nun correo cun asunto como o do exemplo:

1F Ponte Patiño Pilar xéneros xornalísticos 1 (para a entrega da semana do 16 de abril)

1F Ponte Patiño Pilar xéneros xornalísticos 2 (para a entrega da semana do 23 de abril)

Cada imaxe levara o nome da actividade á que fai referencia, por exemplo:

sopadeletras.jpg / partesdaportada.jpg
Unidade didáctica sobre os xéneros xornalísticos da profesora Belén Pérez Aldariz.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA