LINGUA E LITERATURA GALEGA 1º ESO
IES DA POBRA DO CARAMIÑAL
TEMAS QUE HAI QUE PREPARAR PARA O EXAME DE SETEMBRO 2018

Textos literarios e non literarios (páxs. 16-17)
– Características: finalidade, linguaxe, vocabulario e tipos.
Xéneros literarios: narrativo, dramático e lírico. (páxs. 16-17)
– Características dos tres xéneros.
Léxico do libro:
– Instituto (páxs. 20-21)
– Os animais (páxs. 44-45)
– Oficios e profesións (64-65)
– O corpo humano (páxs. 84-85)
– A vestimenta (páxs. 102-103)
– As novas tecnoloxías (páxs. 122-123)
*O léxico pódese preguntar directamente mediante definición para que indique a palabra ou expresión, dar un sinónimo e/ou antónimo ou ter que realizar unha oración coa palabra dada na que se demostre que se coñece o seu significado (sen definila).
Clasificación de enunciados segundo a intención comunicativa (páxs. 26-27)
O alfabeto (páxs. 28-29)
O substantivo (páxs. 46.47)
– Xénero e número e exercicios de xénero e número
Adxectivo (páxs. 48-49)
– Identificar adxectivos explicativos e especificativos en textos dados
Regras de acentuación ortográfica (páxs. 70-71)
O acento diacrítico (páxs. 88-89)
A sílaba (páxs. 50-51)
– Dividir unha palabra en sílabas – subliñar os ditongos – rodear os hiatos – colocar o acento gráfico – clasificar en aguda, grave e esdrúxula – xustificar por que leva acento gráfico ou non, acentuar un texto.
Sociolingüística (páxs. 22-23, 66-67 e 104-105)
– Que é unha familia lingüística?
– De que familia lingüística procede a lingua galega?
– Que outras linguas coñeces que procedan da mesma familia?
– Tipos de persoas segundo o seu coñecemento de linguas: monolingüe / políglota ou
multilingüe (bilingüe, trilingüe)
– Que é unha lingua minorizada?
– Que é unha lingua dominante?
– Onde se fala galego?
– Que é a lusofonía? Onde se fala portugués?
– Por que son oficiais en Galicia o galego e o castelán?
– Que di o punto 5.3 do Estatuto de Autonomía?
– De onde son oficiais o galego, catalán, éuscaro e aranés?
Os determinantes (páxs. 68-69)
– Clasificar uns determinantes dados indicando o tipo e subtipo.
A descrición obxectiva e subxectiva de cousas e espazos (páxs. 98-99)
– Clasificar unha descrición en obxectiva ou subxectiva.
– Indicar as súas características xustificando con palabras do texto.
Grafías: páxinas 79, 108-109, 126-127, 173

A Pobra do Caramiñal, 22 de xuño de 2018

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA