manexando obras de consultaClica AQUÍ para acceder á unidade.

Con esta unidade didáctica realizada por Belén Pérez Aldariz imos aprender a manexar obras de consulta. Realizade as actividades dos seguintes apartados:

3.1. Por orde alfabética I. Hai que solucionala e realizar a captura de pantalla.

3.2. Por orde alfabética II. Hai que solucionala e realizar a captura de pantalla.

3.3. Obras e características. Hai que solucionala e realizar a captura de pantalla.

3.4. Tipos de dicionarios. Hai que solucionala e realizar a captura de pantalla.

3.5. Texto e obra. Hai que solucionala e realizar a captura de pantalla.

3.6. Análise de artigos I. Hai que solucionala e realizar a captura de pantalla.

3.7. Análise de artigos II. (NON SE FAI)

3.8. Acepcións. Hai que solucionala e realizar a captura de pantalla.

Forma de entrega:

Para o alumnado de 1A

Asunto do correo: 1A Apelidos e nome ITI Tarefa 3

Nome do arquivo: 1A_Apelido_Apelido_Nome_ITI_T3 (dentro do arquivo as fotos)

Para o alumnado de 1B

Asunto do correo: 1B Apelidos e nome ITI Tarefa 3

Nome do arquivo: 1B_Apelido_Apelido_Nome_ITI_T3 (dentro do arquivo as fotos)

Para o alumnado de 1C

Asunto do correo: 1C Apelidos e nome ITI Tarefa 4

Nome do arquivo: 1C_Apelido_Apelido_Nome_ITI_T4 (dentro do arquivo as fotos)

Para o alumnado de 1D

Asunto do correo: 1D Apelidos e nome ITI Tarefa 3

Nome do arquivo: 1D_Apelido_Apelido_Nome_ITI_T3 (dentro do arquivo as fotos)