Normas de participación

Cada equipo realizará unha actividade e logo escollerá unha persoa representante que axudará o seguinte equipo a facer esa actividade.

Cada equipo pode coller dous ordenadores, no caso de que un non funcione pode substituílo por outro que funcione, un para participar e outro de consulta.

Os ordenadores teñen que cambiar de mans en cada proba.

Os equipos poden decidir a orde na que fan as probas.

Recompensa:

Por cada 4 actividades que completen todos os grupos, cada persoa recibe un positivo.

Os animais

 • Clasificar
 • Escribir o nome
 • Unir parellas
 • Formar femininos
 • A lingua dos animais
 • Ortografía – Completa 1
 • Ortografía – Completa 2
 • Sopa de letras
 • Aforcado
 • Xuntar parellas
 • Adultos e crías
 • Voando – aves e paxaros
 • LIM de peixes – sopa de letras

Os deportes

 • Imaxe / deporte
 • Individual / colectivo
 • A ver se sabes
 • Forma correcta
 • Clasificar
 • Tradicionais
 • Balóns e pelotas

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA