2.1. E ti que sabes?

Antes de comezares a afondar no tema queremos que te decates do que xa sabes sobre a violencia de xénero.Realiza as actividades 1 e...

1.4. Índice

1. E de que vai isto? 1.1. Presentación1.2. Instrucións de uso1.3. O concurso1.4. Índice ...

3.5. Fases de creación do cartel

3.5.1. Elixes soidade ou compañaPor fin!Agora si que tes que decidir se queres facer o cartel individualmente, con outra persoa, ou con outras dúas...

3.4.5. Texto

Nos carteis o texto ten dúas funcións importantes:3.4.5.1. O texto como mensaxe: reforza a mensaxe da imaxe (se hai imaxe, que pode non habela).3.4.5.2....

3.4.6. Cor

A cor é un aspecto moi relevante no cartel, tanto a cor das imaxes como a cor dos textos.Podes escoller facer un cartel en...

3.4.3. Formato

O formato é a posición en que usas a cartolina. Debes decidir se che interesa máis:- un formato vertical (o máis clásico na historia...

3.4.4. Imaxe

É un elemento fundamental no cartel, ata o punto de que unha soa imaxe pode transmitir toda a información.O máis importante da imaxe ou...

3.4.2. Composición

Enténdese por composición a forma en que distribúes os diferentes elementos que van aparecer no teu cartel, tanto as figuras coma os textos:- Ordenados,...

3.4.1. Tamaño

Os carteis teñen que adaptarse á superficie na que van ser colocados. Non é o mesmo un cartel para ser colocado nun escaparate, que...

3.4. Elementos dun cartel

Agora vas ver os 6 elementos que debes ter en conta para a realización dun bo cartel:3.4.1. Tamaño3.4.2. Composición3.4.3. Formato3.4.4. Imaxe3.4.5. Texto3.4.6. Cor