2.6. Cifras da VDX

Aquí podes atopar diferentes datos estatísticos sobre a violencia de xénero estruturados nos seguintes apartados: