3.4.5.1. O texto como mensaxe

2.9. E ti que sabes agora?

2.7. A VDX na Historia

2.5. As vítimas da VDX

2.3. Tipos de VDX