2.3. Tipos de VDX

2.2. Definición da VDX

2.6. Cifras da VDX

Aprender palabras

Do privado e do público

EU SON