3.4.3. Formato

3.4.4. Imaxe

3.4.2. Composición

3.4.1. Tamaño

3.4. Elementos dun cartel

3.3. Tipos de cartel