2014-15 | A profa
Luns, Abril 19, 2021
Etiqueta Novas coa etiqueta "2014-15"

Etiqueta: 2014-15

Convocatoria extraordinaria de setembro 2015

En setembro haberá unha proba extraordinaria que, como tal, está enfocada a comprobar se o alumnado reúne os requisitos mínimos para superar a materia....

Aviso para o alumnado coa materia suspensa en xuño

Proximamente publicaranse neste blog instrucións para a superación da materia en setembro.

Práctica de análise morfolóxica 1

 Analiza morfoloxicamente as seguintes palabras xustificando os seus elementos.Clasifica a palabra segundo a súa estrutura mórfica.No caso dos substantivos, realiza tamén a súa análise...