2015-16 | A profa | Páxina 2
Mércores, Abril 1, 2020
Etiqueta Novas coa etiqueta "2015-16"

Etiqueta: 2015-16

Tarde

Ampliación de prácticas de morfoloxía

 Papaventos na Wikipedia.En resposta á petición dalgún alumnado, publico unha listaxe de palabras que vos poden servir de práctica para preparar o exame de...

A entrevista de traballo I

DÚAS TAREFAS:* Estas dúas tarefas son para a segunda sesión de clase da semana, realízaas sen buscar información complementaria, só con aquelas ideas que...

Andrea Maceiras

1 - Rematar a lectura de Europa Express  de Andrea Maceiras (o libro ten que estar lido para o luns 30 de novembro).Visita a...

Pola ponte do Pilar…

Fotografía de Suso Bande.Pola ponte do Pilar,mellor non traballar.Pois o dito, unha única encarga lúdica, le algo que che guste en galego (pode ser...

7 Días libres (rúbrica de avaliación)

Hiperligazón para descargar o arquivo da rúbrica en PDF: https://www.dropbox.com/s/lzjbg6izy1pkjot/7%20D%C3%8DAS%20LIBRES%20-%20R%C3%BAbrica%20de%20avaliaci%C3%B3n.pdf?dl=0

7 Días libres

A partir do luns 12 rómpense as regras e todo ha de ser como ti queiras.Imaxe da Wikimedia.Só tes de límite unhas poucas condicións:Facer...

DOCUMENTOS DA VIDA COTIÁ: O CONTRATO LABORAL 1

Viñeta de Luis Davila.CONTRATO DE TRABALLO EN PRÁCTICASPáxina 1Páxina 2Páxina 3Páxina 4Páxinas 5 a 10: conteñen as distintas cláusulas específicas.Páxina 11 *Algúns dos...

Texto 2 – Principios e obxectivos do bacharelato LOMCE

Imaxe de Kilroy. DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma...

Criterios de corrección da actividade 1

1 - Vai á nosa páxina de Facebook e en comentarios escribe o nome de 3 linguas europeas vivas que non sinalasen antes as...