adverbios | A profa
Luns, Abril 19, 2021
Etiqueta Novas coa etiqueta "adverbios"

Etiqueta: adverbios

ADVERBIOS

ADVERBIOS DE AFIRMACIÓNaboféasí mesmode certositaménxaoraADVERBIOS DE CANTIDADE E PRECISIÓNa mediasabondo, algoapenasbastantebencantocase, casementedabondode máisde menosde sobrade todo, de vezdemasiadologomáismalamentemediomenosmesmamentemesmomoimoitonadapor aípoucosósoamentetalmentetantantoxustamentexustoADVERBIOS DE DÚBIDAacasoao mellor disquepoida quequizabesquizaisse cadrase...