guías de lectura | A profa | Páxina 3
Domingo, Setembro 27, 2020
Etiqueta Novas coa etiqueta "guías de lectura"

Etiqueta: guías de lectura

Contextualización histórica

Os movementos vangardistas inícianse como unha reacción contra os convencionalismos estéticos decimonónicos. A actitude revolucionaria dos vangardistas ten o seu precedente na actitude bohemia...

Contextualización artística

Aquí tes unha táboa que recolle de forma moi esquemática as diferentes etapas da historia da literatura galega. Nela marcouse con fondo granate o...

Neotrobadorismo

Co nome de neotrobadorismo recoñecemos unha dirección da poesía contemporánea que propón unha relectura da lírica galego-portuguesa medieval, utilizando para isto os recursos estilísticos...

Manuel Antonio – Manifesto Máis Alá

Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro Manifesto "Máis alá" (1922)Sen pretensións...

Hilozoísmo – Amado Carballo

A identificación coa paisaxe é constante na cultura galega, e fúndese no primerio terzo do século XX coas tendencias literarias procedentes de diversas...

Dadaísmo

Tristán Tzara é o pai deste movemento que nace en Zurich en 1916 como repulsa violenta contra o racionalismo burgués que conduciu á devastación...

Slideshare Vangardas

Como reforzo dos movementos de vangarda podes observar a seguinte presentación realizada por Lourenço Álvarez Ruiz, aínda que a podes consultar en liña é...

Cubismo

Este –ismo aparece primeiro como escola pictórica con Picasso e a súa obra "As señoritas de Avignon” de 1907 que marcan o comezo da...

As vangardas

Vangardas é o termo co que denominamos un movemento de renovación estética que vai revolucionar todos os aspectos da arte e que se produce...

Vicente Risco – U… ju ju…

En xaneiro de 1920, en A Nosa Terra, Vicente Risco publicaba este poema futurista. O ourensán vai ser un dos principais espalladores das vangardas...