probas | A profa
Domingo, Xullo 14, 2024
Etiqueta Novas coa etiqueta "probas"

Etiqueta: probas

Xeografía física

Nesta proba deberás localizar fenómenos xeográficos en todos os continentes: OCÉANOS

Proba 2

PROBA 2: CONTIDO FUNCIONAMENTO DA LINGUA OrtografíaAlfabeto: define alfabeto /...

Proba 1: ficha de contido e seguimento

PROBA 1: CONTIDO FUNCIONAMENTO DA LINGUA Ortografía Alfabeto: define alfabeto / escribe o alfabeto galego / define letra / indica letras que só usamos en...

Proba de Gramática

PROBA DE GRAMÁTICA Acentuar un texto Xustificar a acentuación en 4 palabras Escribir dúas oracións con preposicións...

Proba 2 ACI: ficha de contido e seguimento

PROBA 2 ACI: CONTIDO FUNCIONAMENTO DA LINGUA Ortografía Alfabeto: escribe o alfabeto galego / indica letras que só usamos en estranxeirismos / sinala os dígrafos...

Proba 2: ficha de contido e seguimento

PROBA 2: CONTIDO FUNCIONAMENTO DA LINGUA Ortografía Alfabeto: define alfabeto / escribe o alfabeto galego / define letra / indica letras que só usamos en...

Proba 18 de xuño actualizada

DESCRICIÓN A) Nunha descrición dada saber indicar: Que se describe. Se se trata dunha descrición obxectiva  ou dunha descrición subxectiva xustificándoo cos elementos propios de...

Materia para a Proba 2

Proba 1 (léxico e gramática): léxico do corpo e preposicións (xa realizada). Proba 2 (léxico e gramática) Data da proba: 14 de novembro (1B e 1C) /...

Materia para a Proba 3

Data da proba: xoves 15 de decembro de 2016 Materia: Que é o alfabeto? Cales son as letras do alfabeto galego. Indica cinco letras que coñezas que non...