VIOLENCIA DE XÉNERO | A profa | Páxina 3
Domingo, Xullo 12, 2020
Etiqueta Novas coa etiqueta "VIOLENCIA DE XÉNERO"

Etiqueta: VIOLENCIA DE XÉNERO

3.4.5.1. O texto como mensaxe

A principal característica do texto do cartel é que debe ser curto, de forma que tan só leve uns segundos recibir a mensaxe.A linguaxe...

2.9. E ti que sabes agora?

Este apartado ten como finalidade que avalíes o apartado 2 do blog.____________________________ACTIVIDADE 12: Recupera o cuestionario que realizaches na ACTIVIDADE 1 e comproba individualmente...

2.7. A VDX na Historia

A violencia de xénero non sempre foi considerada como algo negativo que debemos condenar, evitar e castigar.Ao longo da historia a violencia de xénero...

2.5. As vítimas da VDX

A vítima principal e directa da violencia de xénero é a muller, mais a agresión non lle afecta só a ela senón que tamén...

2.4. O ciclo da violencia na parella

A maioría de casos de violencia contra as mulleres prodúcese dentro da parella. É por isto que debemos ter en conta que a violencia...

2.3. Tipos de VDX

En moitas ocasións utilizamos o maltrato como sinónimo de violencia de xénero, pero en realidade o maltrato é só unha das formas en que...

2.2. Definición da VDX

A Asemblea Xeral das Nacións Unidas definiu a violencia contra a muller como: "Todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino que...

2.6. Cifras da VDX

Ofrecemosche aquí unha serie de datos estatísticos para que reflexiones sobre a gravidade do problema social da violencia contra as mulleres. - Mulleres asasinadas en...

4.2. Materiais didácticos

A transversalidade na titoría: en busca da igualdade de xénero. Material elaborado por Xoán Carlos Abad Gallego e Miguel Pérez Lorenzo onde se recollen...

6.1. Xénese

Este blog que agora tes diante tivo a súa prehistoria nas aulas do IES Número 1 de Ribeira en novembro de 2006. Co gallo...