Tedes que elixir na clase 1 cantiga de amigo, unha de amor e outra de escarnio para traballar todos coas mesmas e darlles resposta xustificada co texto ás seguintes cuestións sobre cada unha delas.

– Época do texto.
– Características textuais xerais (verso, prosa, lírica, épica, etc.).
– Xénero e subxénero (características xenéricas da cantiga).

Por favor enviádeme un correo co primeiro verso das 3 cantigas que escollestes.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA