Como hai alumnado que está a ter problemas coas entregas imos simplificar aínda máis o procedemento.
Para isto imos ver un exemplo de entrega para un setestrelo que ten como título Mamíferos dunha alumna de 4A que vai facer as seguintes palabras: can, gato, mono, vaca, elefante, cabalo, porco.


Os correos hainos que enviar ao enderezo: 
pilarponteclases@gmail.com

O asunto dos correos ten que ser:

curso_títulodosetestrelosenacentos

4A_mamiferos

Hai que enviar 2 correos:
1º correo para solicitar as palabras do setestrelo.
Chégache unha resposta dicíndoche as palabras que tes adxudicadas para poder continuar.

2º correo para entregar o setestrelo.

O nome do arquivo de texto .doc con todo o setestrelo ten que ser:

curso_títulodosetestrelosenacentos.doc

4A_mamiferos.doc


O nome do arquivo .jpg da imaxe da introdución ten que ser:

curso_títulodosetestrelosenacentos_intro.jpg

4A_mamiferos_intro.jpg


O nome dos 7 arquivos das palabras ten que ser:

nomedapalabra.jpg

can.jpg

gato.jpg

mono.jpg

vaca.jpg

elefante.jpg

cabalo.jpg

porco.jpg

Chégache unha resposta co setestrelo corrixido para que poidas continuar e gravalo en vídeo.


Gravas en vídeo en formato .avi ou .mov a introdución e as 7 palabras por separado.
O nome do vídeo de cada palabra ten que ser:
nomedapalabra.avi

can.avi

gato.avi

mono.avi

vaca.avi

elefante.avi

cabalo.avi

porco.avi

Despois cun programa de edición de vídeo unes nun único arquivo a introdución e as sete palabras para formar o teu setestrelo, o seu nome ten que ser:
nomedosetestrelo.avi
mamiferos.avi
A continuación copias nun pendrive os 8 arquivos de vídeo, o do setestrelo e os das 7 palabras.
1 nomedosetestrelo.avi + 7 nomedapalabra.avi
No caso da nosa alumna do exemplo tería que gardar os seguintes arquivos:
mamiferos.avi 

can.avi

gato.avi

mono.avi

vaca.avi

elefante.avi

cabalo.avi

porco.avi

Para rematar, copias os 8 arquivos no ordenador da túa aula na carpeta do escritorio co nome Unha nube chea de palabras ata o día 18 de maio.
 
Se seguides as instrucións paso a paso non haberá ningún problema.


Saúdos e ánimo.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA