Visualiza o seguinte vídeo.

  1. Cal é o tema do vídeo?
  2. Cal é o contexto da comunicación? Identifica neste vídeo os elementos do proceso comunicativo (emisor/a – receptor/a – mensaxe – código – canle).
  3. A lingua de signos da intérprete con que elemento do proceso comunicativo se relaciona?
  4. En que idioma se fala no vídeo? Se o vídeo estivese en xaponés entenderiamos a mensaxe? Por que cres que entendemos o que se di?
  5. En que zonas do mundo a xente entende este vídeo?
  6. Vas volver a ver o vídeo para localizar as ideas que aparecen nel. Vai facendo unha listaxe. Agora divide esas ideas en principais e secundarias. Finalmente fai un esquema numerado das ideas.
  7. Indica que clase de palabras aparecen en: cafeína en exceso: arritmia e hipertensión. Por se non lembras como diferenciamos as clases de palabras, imos repasalas un chisco.

8. Preme na ligazón da imaxe inferior que te levará á páxina da nova e identifica nesa páxina os elementos da noticia e tamén o resto de elementos que aparezan nela.

9. Identifica a autoría ou autorías.

10. Indica a clase de palabras do texto do titular.

11. Procura as palabras crecente, sanitaria, ámbito, tendencia e envase e inventa unha oración con cada unha delas. Fíxate que na túa oración teñen que ter o mesmo significado que posúen no texto.

Noticia no xornal Praza (consultada o 15 de outubro de 2023).

12. Este vídeo é o resultado dun traballo de investigación estatística sobre o consumo de bebidas enerxéticas entre a xente nova. Realiza un esquema numerado dos pasos seguidos no seu proceso de investigación.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA