5.2. Suxestións de uso

4.3. Outras fontes

6.2. Agradecementos