50 títulos máis lidos nos Clubs de Lectura. Curso 2017/2018

Da lectura desta táboa poden xurdir moitas preguntas:

Que criterios de selección segue o profesorado encargado dos clubs de lectura?

Por que obras orixinais en galego se están a ler en castelán?

Por que obras internacionais traducidas ao galego se están a ler na tradución en castelán? Non é de calidade o sector da tradución en Galicia? Dende o ensino público non se considera necesario colaborar co desenvolvemento do sector da tradución en Galicia?

A proporción de clásicos da literatura é a desexable?

Agustín Fernández Paz formaría parte dos clásicos da literatura galega nunha análise de lecturas? Ata que altura no tempo chega a literatura clásica galega?

Podemos falar de diversidade lectora (50 títulos para 603 grupos de lectura / 5 autores para 207 grupos / 1 autora* para 88 grupos)? *Vaia por diante que no fenómeno Ledicia Costas eu o que vexo é unha magnífica oportunidade para o medre da nosa masa lectora.

Debemos utilizar os mesmos criterios na selección de lecturas dende a biblioteca escolar e dende a aula de lingua?

Vexamos estas 50 obras por autores.

Autores Nº de grupos de lectura
(total 603)
Ledicia Costas 88
María Victoria Moreno 32
Carlos Negro 30
Agustín Fernández Paz 29
María Solar 28

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA