Proxecto audiovisual producido e realizado por Astarot . Baseado e Ambientado no poema “Negro Caravel” de Rosalía de Castro, incluído na súa obra “Cantares Gallegos” .Rexistrado e editado íntegramente na Comarca do Morrazo no verán de 2021 .

Quíxente tanto, meniña

«Quíxente tanto, meniña,       
            tívenche tan grande amor,      
            que para min eras lúa,
            branca aurora e craro sol;       
            augua limpa en fresca fonte,  
            rosa do xardín de Dios,          
            alentiño do meu peito,           
            vida do meu corazón».           
            Así che falín un día    
            camiñiño de San Lois,            
            todo oprimido de angustia,    
            todo ardente de pasión,         
            mentras que ti me escoitabas  
            depinicando unha frol,           
            porque eu non vise os teus ollos         
            que refrexaban traiciós.          
            Dempois que si me dixeches,
            en proba de teu amor
            décheme un caraveliño           
            que gardín no corazón.           
            ¡Negro caravel maldito,         
            que me fireu de dolor!           
            Mais a pasar polo río,
            ¡o caravel afondou!…
            Tan bo camiño ti leves           
            como o caravel levou.          

Castro, Rosalía de (1863), Cantares gallegos.

Outras interpretacións musicais en vídeo:

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA