Antropónimo: nome de persoa (Uxía).
Hipocorístico: variante familiar dun nome propio (Catuxa, Pepe…).
Alcume: denominación dunha persoa que non son o seu nome, normalmente poden afectar a un individuo ou a toda a súa familia ou provir dalgunha característica física (O Roxo, os Farrucos-os do Farruco).
Patronímicos: apelidos (Ponte, Fernández, Queixas).
Topónimos: nomes de lugar (A Pobra do Caramiñal).
Exónimos: nomes dos topónimos estranxeiros nunha lingua determinada (Londres, Nova York).
Orónimos: nomes de montañas, serras e soutos (serra da Loba).

Hidrónimos: nomes de ríos, lagos e zonas húmidas (río Pedras).

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA