Beatriz D., unha alumna do IES A Cachada de Boiro, recita este texto nun festival do instituto.

72.  Formalmente que caracteriza este texto fronte ao resto dos incluídos no volume?

73. Ao longo do poema vaise facendo referencia a ámbitos de uso da lingua. A cales?

74. Lembras as seis funcións sociais da lingua: de identidade, familiar, laboral, local, institucional, cultural e internacional?  Explica en que consisten e sinala a cales delas fai referencia o poema de Séchu Sende.

75. Por que cres que hai xente que sente ganar de abrarzar un neno pequeno cando ve que fala en galego? Por que cres que hai xente que che sorrí cando falas en galego? Cres que existen algunha explicación de carácter lingüístico para ese tipo de actitudes? Intenta explicalo.


76. A que se refire o último verso da segunda estrofa “antes de que sexa demasiado tarde”?

77. A quen están dirixidos os dous últimos versos? Que significado teñen?

Lidia Iglesias Vaamonde, Belén Rouco Sánchez e Uxía Souto Alonso están orgullosas do galego. ENDL do IES As Fontiñas de Santiago de Compostela.

78. Séchu Sende creou un poema partindo do que sentía respecto á realidade lingüística qu e o rodea. Fai ti o mesmo, dálle forma poética aos teus sentimentos e vivencias respecto do galego. 

79. Realizade un podcast cun recitado da composición,  fixádevos en respectar a vocalización, o ritmo e a entoación apropiadas. Axudaría a que quedase mellor poñerlle algunha música de fondo que lle acaia.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA